Matkaonica

ZA KOGA JE MATKAONICA?

Matkaonica je pravi izbor za svu djecu vrtićke dobi (od 3 do 6 godina), posebno za one koji u ranoj dobi pokazuju interes za brojeve.

ŠTO MOŽETE OČEKIVATI OD PROGRAMA MATKAONICA?

 • program je prilagođen djetetovim razvojnim fazama i istovremeno poštuje individualne sposobnosti pojedinca
 • razvijaju se djetetove predvještine nužne za lakše usvajanje gradiva u školi
 • razvija se djetetov interes za rješavanje problema u svakodnevnim situacijama
 • djecu se na rad motivira primjenom načela zornosti, primjernosti, sustavnosti i postupnosti

CIJENA

33,18 EUR (250,15 kn) mjesečno (jednom tjedno)

JESTE LI ZNALI?

U programu Matkaonice radimo na razvijanju predmatematičkih kompetencija koje su propisane Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj. U program se mogu uključiti djeca u dobi od 3 do 6 godina.

Dijete odmalena stječe mnoge vještine i znanja nužna za razumijevanje matematike. Pojam predmatematičke vještine odnosi se na niz znanja, činjenica i postupaka koje djeca usvajaju prije polaska u školu, a koja će im biti potrebna za kasnije razumijevanje matematike. 

Djeci želimo ponuditi učenje kroz problemske situacije i igru jer se upravo učenje putem rješavanja problema smatra učinkovitim metodičkim pristupom u području razvoja matematičkih pojmova. 

U Matkaonici ćemo raditi na:

 • razvrstavanju i grupiranju predmeta prema njihovim karakteristikama
 • uspoređivanju predmeta
 • prepoznavanju uzoraka i nastavljanju niza
 • sposobnosti praćenja uputa
 • orijentiranju u prostoru
 • vizualizaciji
 • pojmu broja i količine