BRAINOBRAIN

program mentalne artimetike

ZA KOGA JE BRAINOBRAIN PROGRAM?

Za svu djecu urednog razvoja u dobi od 4 do 14 godina.

ŠTO MOŽETE OČEKIVATI OD BRAINOBRAIN PROGRAMA?

 • razvijaju se vizualizacija, brzina i točnost
 • ubrzavaju se mentalni procesi: dijete bolje pamti, brže računa, piše i čita 
 • razvija se sposobnost obavljanja više radnji u isto vrijeme 
 • jača se samopouzdanje, samopoštovanje, razvijaju vještine vođenja (leadership)
 • razvija se mašta i kreativnost

KOJE METODE KORISTI BRAINOBRAIN PROGRAM?

Brainobrain program oslanja se na metodologiju mentalne aritmetike uz korištenje abakusa pomoću VAK metode. Istraživanja su pokazala da  djeca postižu najbolje rezultate kada usvajaju one informacije koje primaju kroz sliku, zvuk i pokret (vizualno, auditivno, kinestetički). Koristeći tu metodu, proces pamćenja postaje brži, a informacije se pamte bolje i duže jer su u taj proces uključene i aktivne desna i lijeva strana mozga. 

Osim navedenoga, koriste se i alati neuro-lingvističkog programiranja (NLP).

Neuro-lingvističko programiranje (NLP) je pristup u komunikaciji, osobnom razvoju i psihoterapiji koji počiva na tvrdnji da postoji veza između neuroloških procesa (neuro), jezika (lingvistički) i obrazaca ponašanja naučenih kroz iskustvo (programiranje) te da oni mogu biti promijenjeni kako bi se postigli određeni ciljevi u životu. 

NLP tehnike koje primjenjujemo u radu s djecom su:

 • vjera u vlastitu izvrsnost
 • jasno postavljanje ciljeva
 • razvijanje kritičkog razmišljanja
 • lijepo i bogato izražavanje svojih ideja i osjećaja
 • poštovanje sugovornika, uvažavanje različitih mišljenja, zastupanje svojih stavova, pristojno ponašanje
 • modeliranje uspješnih i moralno ispravnih uzora, njihova analiza i razlozi zbog kojih su uspješni

JESTE LI ZNALI?

Metoda računanja abakusom potječe još iz drevne Kine, a danas u računanju koristimo soroban – japansku inačicu abakusa. Sve osnovne matematičke operacije poput zbrajanja, oduzimanja, dijeljenja i množenja mogu se vrlo brzo izračunati na abakusu. 

U Brainobrain programu, abakus, ali i matematika, koriste se samo kao alati u postizanju zacrtanih ciljeva. Abakus koristimo zbog njegove strukture i načina na koji funkcionira. Pri računanju ga dodirujemo vršcima prstiju te tako preko živčanih završetaka stimuliramo mozak, odnosno provodimo svojevrstan trening mozga. 

Nakon nekoliko mjeseci korištenja abakusa, djeca ga mogu upotrebljavati i za rješavanje  složenih matematičkih izračuna, no još je važnije istaknuti da korištenje abakusa potiče proces mentalnog računanja (vizualizacija). Djeca treniraju vizualizaciju abakusa te im on nakon nekog vremena više nije potreban. Ljudski  mozak je u stanju vizualizirati i do 10 abakusa odjednom, stoga djeca često nakon završenog programa imaju sposobnost istovremeno izvršavati računske operacije na nekoliko abakusa i raditi nešto kreativno, primjerice pjevati.

LITTLE BOB program namijenjen je djeci od 4 do 7 godina. 

 • sastoji se od 4 stupnja nakon kojih se dijete upisuje na 3. stupanj REGULAR BOB-a
 • učimo brojeve, vježbamo grafomotoriku, računamo na abakusu, učimo engleski jezik, pjevamo i crtamo

REGULAR BOB program namijenjen je djeci od 7 do 14 godina.

 • grupe su raspoređene prema uzrastu
 • 10 stupnjeva, svaki traje 3 mjeseca i ima 12 predavanja
 • osim mentalne aritmetike i računanja bez abakusa, možete očekivati rad na vrijednostima, dobrim navikama, formiranju stava kroz razgovor uz korištenje NLP metode

CIJENA

69,68 EUR (525 kn)/mjesečno, popust 10% za drugo i svako sljedeće dijete

CJENIK MATERIJALA

Važeći od 01. 09. 2021.

REGULAR BOB

Stupanj I.

€37,16 (280 kn)

Stupanj II.

€22,56 (170 kn)

Stupanj III.

€26,54 (200 kn)

Stupanj IV.

€22,56 (170 kn)

Stupanj V.

€22,56 (170 kn)

Stupanj VI.

€22,56 (170 kn)

Stupanj VII.

€22,56 (170 kn)

Stupanj VIII.

€22,56 (170 kn)

Stupanj IX.

€22,56 (170 kn)

 Stupanj X.

€22,56 (170 kn)

LITTLE BOB

LB  1

€39,82 (300 kn)

LB 2

€13,54 (102 kn)

LB 3

€25,48 (192 kn)

LB 4

€25,48 (192 kn)