BRAINOBRAIN

program mentalne aritmetike

 • za djecu u dobi od 4 do 14 godina
 • zabavna predavanja prilagođena uzrastu
 • dvojezični program (hrvatsko/engleski)
Pročitaj više

PLUS+ program

 • za osnovnoškolce od 4. do 8. razreda koji pokazuju izniman interes za učenje matematike
 • rješavamo zahtjevnije zadatke i zadatke natjecateljskog tipa
Pročitaj više

MATKAONICA

 • za djecu u dobi od 4 do 6 godina
 • razvijamo predmatematičke vještine kroz igru i problemske situacije
 • radionice su pod stručnim vodstvom profesorice matematike
Pročitaj više

INSTRUKCIJE

 • za učenike osnovnih i srednjih škola te studente
 • pomažemo pri savladavanju trenutnog gradiva
 • individualno, u paru ili manjoj grupi
Pročitaj više

Dobro došli u PLUS MINUS centar

education WordPress theme

PLUS MINUS je centar za edukaciju koji nudi matematičke programe prilagođene djeci vrtićke dobi, učenicima osnovnih i srednjih škola te studentima

Blog Posts

marisa-howenstine-Cq9slNxV8YU-unsplash
30. kolovoza 2021.
Priprema za školu počinje… Sad!

Jeste li se do sada zapitali zašto se od djeteta očekuje da...

Read More
15. lipnja 2022.
PLUS MINUS tjedan – ljetni kamp za djecu

Imate dijete u dobi od 7 do 10 godina? Voli li istraživati...

Read More

Česta pitanja

Brainobrain program je za svako dijete urednog fizičkog, mentalnog i emocionalnog razvoja! Radimo na potpunom kognitivnom i osobnom razvoju, stjecanju životnih vještina i sposobnosti koje će dijete koristiti u bilo kojoj drugoj aktivnosti.
Program se sastoji od 10 do 12 stupnjeva, svaki traje 3 do 4 mjeseca (ovisno o dobi djeteta). Predavanja se održavaju jednom tjedno i traju 2 sata (120 minuta). Nakon svakog odslušanog stupnja polaže se ispit i dobije diploma. Svi stupnjevi se uglavnom polože u roku od 3.5 godine.
Tijekom sata predavač s djecom komunicira i na hrvatskom i na engleskom jeziku. Nije potrebno predznanje engleskog jezika.
Brainobrain program potiče djecu da koriste istovremeno obje strane mozga, što u svakodnevnim aktivnostima nije slučaj. Uglavnom koristimo jednu stranu mozga, onu koja nam u određenim aktivnostima više treba. Lijeva je strana mozga zadužena za rješavanje zadataka, logičke misaone procese, racionalizaciju, planiranje i slične aktivnosti. Desnu stranu mozga koristimo kada smo kreativni i crtamo, pjevamo, pišemo priče i maštamo. Znanstvena istraživanja su pokazala da svatko ima sposobnost koristiti obje strane mozga, no potrebno je “trenirati” mozak. Taj trening radimo upravo koristeći mentalnu aritmetiku.
U Brainobrainu pri računanju koristimo abakus. Na početku djeca računaju na abakusu tako da pomiču kuglice prema pravilima koja smo naučili, no prelazeći u više stupnjeve programa, vizualiziraju abakus i izvode računske operacije napamet. Upravo se u tom procesu, koji se naziva mentalna aritmetika, koriste obje strane mozga. Desnom zamišljaju abakus, a lijevom računaju zadano.
Brainobrain program utječe na ubrzavanje mentalnih procesa (djeca bolje pamte, brže računaju, pišu i čitaju), razvija vizualizaciju, brzinu, točnost, ali i maštu i kreativnost te utječe na djetetovo samopouzdanje. Sve to vodi do lakšeg razumijevanja školskog gradiva i stvara pozitivan stav prema učenju.
Uz kreativan i opušten pristup u našem programu osim mentalne aritmetike koristimo i NLP alate te neurobik vježbe. Djeca u Brainobrain programu uče i o važnim životnim vrijednostima kao što su suradnja, druželjubivost, poštovanje, marljivost…
Neurobik je metoda vježbanja mozga utemeljena na učinku jedinstvenih i ne rutinskih načina razmišljanja i kretanja i njihovu djelovanju na mozak. Redovito vježbanje neurobika može vam osnažiti mozak, popraviti raspoloženje i pamćenje te promijeniti pogled na svijet. Rutina ili rutinske vježbe ponavljanje je istih radnji koje postaju automatika te ne razvijaju moždanu aktivnost .Izvanredne aktivnosti pak proizvode više neuroprijenosnika i snažnije utječu na mijenjanje i jačanje neurona i sinapsi (mjesto komunikacije između dva neurona). Neurobik su osmislili neurobiolozi Manning Rubin i Lawrence Katz, a prakticiranjem vježbi stimulirat ćete neurone na rad i potaknuti kreativnost. Brainobrain neurobik vježbe kod polaznika razvijaju individualnost, kreativnost, samopoštovanje koje rezultira da se dijete samovoljno bavi rješavanjem problema i zadaća koje nailazi na svome životnome putu. Stvara se sloboda mišljenja, izražavanja i izvršavanja koje djetetu daju osjećaj odgovornosti i uvjerenje da može sve postići. Neurobik vježbama razvija se brzina i memorija mozga koje su neophodne u Brainobrain programu kao i u svim školskim i slobodnim aktivnostima vašeg djeteta.
Neuro-lingvističko programiranje je znanost o procesu razmišljanja, komunikacije i ponašanja. Proučava način kodiranja informacija i reprodukciju izvrsnog ponašanja, koja nam omogućuje dosljedno postizanje ciljeva i željenih rezultata. NLP je proces modeliranja svjesnih i nesvjesnih obrazaca (modela) koji su, u načinu na koji ostvarujemo visoke potencijale, jedinstveni i individualni za svaku osobu. Korištenjem NLP tehnika djeca se potiču na pozitivno razmišljanje, razvija se njihovo samopouzdanje, motivacija i fokus u postizanju njihovih ciljeva. Povećanjem svijesti o sebi i okolini postaju odlučni u svojim akcijama te razvijaju liderske sposobnosti.
Brainobrain pomaže djetetu da razvije dobre životne navike i vještine koje smo već naveli. Neke od tih navika su dosljednost i ustrajnost. Navike se usvajaju tako da se ponove dovoljan broj puta. Petnaest minuta dnevno nije puno, a djeci će pomoći da usvoje naviku redovitog učenja i izvršavanja svojih zadataka.
Prvi zadatak roditelja je shvatiti važnost i ozbiljnost programa, a zatim pružiti podršku i pomoć svom djetetu u usvajanju nove vještine. Pomoć je najpotrebnija na nižim Brainobrain razinama, kada dijete treba poticati na vježbanje kod kuće prema uputama predavača.
Ako je Vaše dijete iznimno zainteresirano za matematiku i voljelo bi vježbati mimo dodatne nastave u školi te ako Vam je bitan individualni pristup, onda je PLUS+ program za Vaše dijete!
Na našem programu rješavamo teže, složenije, pomno odabrane zadatke namijenjene darovitim učenicima, zadatke s prethodnih natjecanja te zadatke iz zabavne matematike. Sličan program ima i dodatna nastava u školi, samo što se održava jednom tjedno po 45 minuta te se učitelj, a ni djeca, ne mogu posvetiti dovoljno detaljno svim ovim segmentima.
Program vodi magistra edukacije matematike, dakle osoba koja bi u školi Vašem djetetu predavala matematiku. Stručna je i već je godinama pripremala djecu za razna natjecanja.
Program održavamo onako kako Vama odgovara, u našem centru ili online. Odlično smo opremljeni za online nastavu.
Matkaonica je za svako dijete u dobi od 3 do 6 godina. Možete upisati dijete koje pokazuju izniman interes za brojeve, ali i dijete kojem želite pomoći pri usvajanju osnovnih predmatematičkih vještina koje su bitne za kasnije usvajanje gradiva u školi.
Pojam predmatematičke vještine odnosi se na niz znanja, činjenica i postupaka koje djeca usvajaju prije polaska u školu, a koja će im biti potrebna za kasnije razumijevanje matematike.
Matkaonica se održava jednom ili dva puta tjedno (prema Vašem odabiru) i sat traje 60 minuta. Satovi nisu vezani i moguće se uključiti bilo kad tokom godine.
Učimo kroz igru i problemske situacije, radimo na savladavanju predmatematičkih vještina koje su propisane Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj. Djeca će kroz različite aktivnosti raditi na razvrstavanju i grupiranju predmeta prema njihovim karakteristikama, uspoređivanju predmeta, prepoznavanju uzoraka i nastavljanju niza, vježbati će praćenje uputa, orijentiranje u prostoru, učiti će se vizualizaciji i raditi na pojmu broja i količine.
Stav koji dijete stvori prema matematici u prvom susretu s njom uvelike određuje odnos prema matematici u budućnosti. Matematika se danas često predstavlja kao nešto teško i nerazumljivo, a nije! Na MATKAONICI želimo steći temelje za lakše usvajanje matematičkih pojmova i načina razmišljanja, ali i stvoriti pozitivan stav prema brojevima i matematici.
Ako Vaše dijete ima problema s razumijevanjem matematičkih zadataka, zbog različitih razloga ne razumije određeno gradivo ili jednostavno želite da sa stručnom osobom dodatno provježba školsko gradivo, onda je ovo program za Vaše dijete.
Instrukcije održavamo onako kako Vama odgovara, u našem centru ili online. Odlično smo opremljeni za online nastavu.
Grupe slažemo prema dobi i gradivu koje se prolazi. Vama ostavljamo na izbor želite li se dogovoriti s drugim roditeljima za koje znate da trebaju istu uslugu ili nam se možete prijaviti i prepustiti nama organizaciju grupa.

Kontaktirajte nas

Imate li pitanje ili trebate savjet? Mislite li da vam možemo pomoći nekom uslugom
koja možda nije navedena? Javite nam se, tu smo za vas!